22. Feb 6:39    

    Esileht | Uudised | Teenused | Hinnad | Kontakt ja asukoht | Lingid |

Logi sisse   

Siia lehele kogunevad uudised ja teated, mis on pärit Adastra Konsult OÜ-st, raamatupidaja.ee-st, riigiteatajast ja mujalt.

Euro kalkulaator osaühingule/aktsiaseltsile
- 16.o9.2o1oOsa/aktsiakapital ümber arvestamine eurodesse.
- 16.o9.2o1o

Seoses euro kasutuselevõtuga Eestis 1. jaanuaril 2011, tuleb arvestada senine kroonides väljendatud äriühingu aktsia- või osakapital ümber eurodesse. Ümberarvestamine ei toimu automaatselt erinevalt pangakontodel olevast rahast, aktsiaseltsid ja osaühingud peavad vajalikud toimingud ise tegema. Selleks, et viia oma äriühingu kapital ja osanike/aktsionäride osalus europõhiseks, tuleb muuta põhikirja ja arvutada ümber osalused seaduses ettenähtud täpsusega, tagades seejuures osaluste proportsioonide säilimise. Need muudatused vormistatakse osanike/aktsionäride otsusega, mille alusel juhatus esitab registrile vastava kandeavalduse kas ettvõtjaportaali kaudu või notari vahendusel. Alates 1. jaanuarist 2012 pole osakapitali muutmine või muude muudatuste tegemine põhikirjas ilma eurodesse konverteerimiseta lubatud. Selleks et kapital oleks vastavuses äriseadustiku nõuetega, toimub kas kapitali vähendamine või suurendamine. Ümberarvutamise käigus tekkinud vahed kantakse eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Põhikirju on võimalik viia europõhiseks alates 1. juulist 2010. Samast kuupäevast alates ja kuni 2011 aasta lõpuni vabastatakse ettevõtjad riigilõivu tasumise kohustusest äriühingu aktsia- ja osakapitali Eesti kroonidest eurodesse konverteerimise muudatuse äriregistrisse kandmisel (riigilõivuvabastusega toiminguteks on põhikirja muutmise äriregistrisse kandmine, s.h kapitali suuruse muudatus ning osaühingu või aktsiaseltsi osa- või aktsiakapitali muutmise äriregistrisse kandmine). Osa-/aktsiakapitali muutmist europõhiseks saab teha elektrooniliselt ettevõtjaportaali kaudu, või notari juures. Sellega saab tegeleda ajavahemikul 13. juuli 2010 – 31. detsember 2011.Notari juures teostades tuleb tasuda tuleb notaritasu Ümberarvestamist hõlbustab Registrite ja Infosüsteemide Keskuses välja töötatud spetsiaalne eurokalkulaator, mis aitab igal äriühingul leida võimaliku lähima täisarvulise aktsia- või osakapitali. Eestis enim kasutatud äriühingu, osaühingu, minimaalseks lubatud osakapitaliks on 2500 eurot ning väikseim lubatud osa nimiväärtus on 1 euro.


 
TÖÖKUULUTUS
Vajame oma meeskonda täiskohaga raamatupidajat! CV saata e-mailile koos palga sooviga: kristel@adastrakonsult.ee
 
Teated
1 Euro kalkulaator osaühingule/aktsiaseltsile
- 16.o9.2o1o

2 Osa/aktsiakapital ümber arvestamine eurodesse.
- 16.o9.2o1o

Veebruar 2018
etknrlp
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
Viljandi mnt. 16, Tallinn # Tel: 56 497 258 # E-post: kristel@adastrakonsult.ee